söndag 14 februari 2016

Medlemsavgift 2016

Medlemsavgiften för 2016 betalas in på 3176763-5 82404. 100kr per medlem. Meddela gärna styrelsen efter betalning så vi kan uppdatera här på sidan. De som betalat får 2016 bakom sitt namn i medlemslistan. Märk betalning med medlemsnummer samt namn.

Årsmöte 2016
Tävlingsdatum